Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Koillis-Satakunnan Sähkön tulos vuodelta 2021

Koillis-Satakunnan Sähkön liikevaihto nousi merkittävästi vuonna 2021. Tämä johtui keskimääräistä kylmemmistä lämpötiloista alku- ja loppuvuonna sekä sähkön markkinahinnan voimakkaasta noususta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

 

Kylmä sää näkyi sähkön kulutuksessa

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy vastaa sähkön jakelusta omalla verkkoalueellaan. Alku- ja loppuvuoden 2021 keskimääräistä kylmemmät lämpötilat kasvattivat sähkön kulutusta Koillis-Satakunnan Sähkön verkkoalueella. Siirretty energiamäärä nousi 9,5 prosenttia ja oli noin 179 000 MWh (2020: 163 500 MWh). Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 15 907 sähkön käyttöpaikkaa ja 4 127 kilometriä sähköjohtoa. –Tämä tarkoittaa, että sähköjohtoa on lähes 260 metriä per käyttöpaikka eli olemme hyvin maaseutumainen verkkoyhtiö, jolla on laaja jakeluverkkoalue suhteessa asiakkaiden määrään, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Anu Rantala. –Kaupunkiyhtiöt toimivat hyvin erilaisessa toimintaympäristössä ja tällaisilla yhtiöillä verkkopituus per käyttöpaikka on tyypillisesti joitain kymmeniä metrejä, Rantala jatkaa.

Sähkömarkkinoilla ennätyksiä

Sähkön markkinahinnat nousivat voimakkaasti vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla ja joulukuussa hinnat rikkoivat ennätyksiä. Suomi on osa pohjoismaista sähkömarkkinaa ja linkittyy vahvasti eurooppalaiseen sähköjärjestelmään. Kaasun markkinahinnan voimakas nousu vaikuttaa myös sähkön hintaan Suomessa. Sähkön myyjät suojautuvat markkinahintojen vaihtelua vastaan muun muassa hankkimalla sähköjohdannaisia finanssimarkkinoilta. -Hintaa voidaan suojata, mutta lämpötilat vaikuttavat siihen kuinka hyvin arvioitu kulutusennuste toteutuu. Joulukuussa valitettavasti realisoitui kaksi riskiä: lämpötila oli tavanomaista kylmempi, jolloin sähköä kulutettiin yli 20 prosenttia ennustettua enemmän ja samaan aikaan markkinahinnat nousivat ennätyksellisen korkeiksi, toteaa Rantala.

Vaikka markkina korjasi hieman alaspäin alkuvuonna 2022, sai Venäjän hyökkäys Ukrainaan aikaa sähköjohdannaisten voimakkaan nousun. –Valitettavasti hintaennusteiden mukaan sähkön hinta näyttää pysyvän korkealla, eikä helpotusta tilanteeseen ole aivan heti näköpiirissä, arvioi Rantala. Monien muiden myyntiyhtiöiden tapaan, myös Koillis-Satakunnan Sähkössä on jouduttu riskienhallinnallisista syistä rajoittamaan myyntiä uusille asiakkaille. – Tällä hetkellä teemme uusia myyntisopimuksia ainoastaan omistajakuntiemme alueelle, kertoo Rantala.

Oman tuotannon merkitys kasvaa

Koillis-Satakunnan Sähkö konsernin omien vesivoimalaitosten tuotanto jäi hieman alle keskimääräisen. Konsernin kuusi vesivoimalaitosta tuottivat yhteensä noin 37 500 megawattituntia sähköenergiaa vuonna 2021. Sähkön markkinahintojen voimakkaan kasvun myötä oma tuotanto muodostui kuitenkin erittäin arvokkaaksi. – Hyvin toimiva vesivoima on kiistatta meille edullisin tapa tuottaa sähköä. Oman edullisen tuotannon ansiosta hinnankorotuksen sähkön myyntihintoihin jäävät monia kilpailijoita maltillisemmiksi, toteaa Rantala.

Yhtiö haluaa jatkaa investointeja uusiutuvan energian tuotantoon. Syksyllä 2021 perustettu tytäryhtiö Tuulen Voima Oy hankki tammikuussa 2022 liiketoimintakaupalla omistukseensa kaksi toimivaa tuulivoimalaa.
– Tämä on meille ensimmäinen askel tuulivoimainvestoinneissa ja jatkoa on jo suunnitteilla, sillä meillä on useampia tuulivoimaan liittyviä hankkeita vireillä, iloitsee Rantala.

Investoinnit tuovat työtä alueelle

Vuonna 2021 yhtiö jatkoi investointeja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Investoinnit sähköverkkoon olivat noin 3,2 miljoonaa euroa. Investointien painopiste oli Ähtärin, Killinkosken ja Liedenpohjan alueiden maakaapeloinneissa, 20 kV:n johtojen rakentamisessa teiden varsille Äijännevalla ja Keuruun Liesjärvellä, pienjännitejohtojen maakaapeloinneissa sekä verkostoautomaation kehittämisessä. Yhtiö käyttää verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon oman työvoiman lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita.

Investoinnit jatkuvat myös vuonna 2022. Hintojen nousu ja pitkät toimitusajat tuovat kuitenkin omat haasteensa verkonrakentamiseen. -Tiettyjen kaapelien hinta on noussut yli 50 prosenttia ja kaikki muut rakentamisen kustannukset ovat käytännössä kasvaneet, joten investointien kannalta tilanne on haastava, harmittelee Rantala.

Kelpo tulos haasteista huolimatta

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa vuonna 2021 (2020: 14,6 meur). Liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 16 prosenttia, mikä johtui energiamäärien kasvusta ja myyntihintojen noususta.
Yhtiön euromääräinen liikevoitto oli noin 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2021 eli euromääräisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liikevoittoprosentti kuitenkin laski 18 prosentista 15,5 prosenttiin liikevaihdosta eli suhteellinen kannattavuus hieman heikkeni. – Tulokseen voi olla tyytyväinen, sillä vuosi oli varsin haasteellinen. Yhtiömme päätehtävä on huolehtia sähkön jakelusta asiakkaillemme kustannustehokkaasti kaikissa olosuhteissa. Haastavina aikoina vahva taloudellinen asema tuo vakautta toiminnalle ja mahdollistaa investointien jatkamisen, Rantala toteaa lopuksi.

 

Lisätietoja:
Anu Rantala, toimitusjohtaja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
puh. 044 7355 224, anu.rantala@ksat.fi