Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Koillis-Satakunnan Sähköltä hyvä tulos poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta – yhtiö jatkaa samoilla hinnoilla

Poikkeuksellinen vuosi toi haasteita toiminnalle

Koronapandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan ja tulokseen jäivät vuonna 2020 vähäisiksi. Sen sijaan yhtiön toiminnan organisointiin koronatilanne vaikutti merkittävästi. Yhtiön harjoittama sähkön jakelu ja tuotanto ovat yhteiskunnan kannalta kriittiseksi luokiteltuja toimintoja. Tämän vuoksi yhtiön tulee varautua ja pitää yllä toimintavalmiutta kaikissa olosuhteissa, myös pandemian aikana. Yhtiössä noudatetaan tiukkoja koronarajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa riittävä määrä työkykyistä henkilökuntaa jokaisena hetkenä.

Myrskyt aiheuttivat häiriöitä sähkön jakelussa koko verkkoalueella syksyllä 2020. Vikatilanteista selvittiin kuitenkin hyvin ja sähköt saatiin jokaisella myrskyllä palautettua lähes kaikille asiakkaille saman päivän aikana.

Investoinnit tuovat työtä alueelle

Vuonna 2020 yhtiö jatkoi investointeja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Investoinnit sähköverkkoon olivat noin 3,8 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 44 prosenttia verkkoliiketoiminnan 8,6 miljoonan euron liikevaihdosta. Investoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella. Yhtiö käyttää verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon oman työvoiman lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Vuonna 2020 lähes 90 prosenttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta ja alueelle jäävä osuus oli noin 915 000 euroa. Välillisesti yhtiö työllisti verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon noin 30 yhtiön ulkopuolista henkilöä oman henkilöstön lisäksi vuoden 2020 aikana.

Merkittävä aluetaloudellinen vaikutus

Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen työllisti 47 henkeä vuonna 2020. Lisäksi yhtiö palkkasi neljä kesätyöntekijää ja tarjosi harjoittelupaikan useammalle nuorelle vuoden aikana. Yhtiössä nähdään tärkeäksi toimia vastuullisesti mahdollistamalla työharjoittelu- ja kesätyöpaikat nuorille.

Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen maksaa yhteisöveronsa kotipaikkakunnalleen Virroille. Lisäksi Koillis-Satakunnan Sähkö tulouttaa merkittävän osan tilikauden tuloksestaan osinkojen muodossa omistajilleen, joista suurin osa (99,8 prosenttia) on alueen kuntia. Kuntaomistus tuo toiminnalle vakautta ja mahdollistaa siirtohintojen pysymisen maltillisina. Merkittävistä investoinneista huolimatta, yhtiö ei ole tehnyt korotuksia sähkön siirron verkkopalvelumaksuihin, vaan jatkaa entisillä hinnoilla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Vesivoiman tuotannolla tärkeä merkitys

Vesivoimalaitosten tuotanto ylsi hieman yli keskimääräisen tuotannon. Konsernin kuusi vesivoimalaitosta tuottivat sähköenergiaa yhteensä noin 43 000 megawattituntia vuonna 2020. Tämä on noin seitsemän prosenttia keskimääräistä enemmän ja peräti 42 prosenttia enemmän kuin poikkeuksellisen kuivana vuonna 2019. Oma vesivoimatuotanto kattaa noin 35 prosenttia Koillis-Satakunnan Sähkön tarvitsemasta sähköenergiasta. Laajemmassa mittakaavassa vesivoimalla uusiutuvana ja päästöttömänä energiamuotona on tärkeä merkitys myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Hyvä tulos poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa vuonna 2020 (2019: 15 meur). Liikevaihto laski edellisestä vuodesta noin 3 prosenttia, mikä johtui pääosin energiamäärien laskusta. Lisäksi yhtiön uskollisille asiakkaille annettiin määräaikainen hinnanalennus toistaiseksi voimassa oleviin myyntisopimuksiin, jonka vaikutus liikevaihtoon oli noin 200 000 euroa.

Sähköä siirrettiin verkkoalueen asiakkaille noin 164 gigawattituntia vuonna 2020 (2019: 171 GWh), mikä oli lauhan talven vuoksi noin 4,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kehitys oli samansuuntainen kuin koko Suomessa, sillä sähkön kokonaiskäyttö laski koko Suomessa 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Koillis-Satakunnan Sähkön verkkoalueella kokonaiskulutukseen vaikutti positiivisesti vapaa-ajan kohteiden lisääntynyt sähkön käyttö.

Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiön kannattavuus liikevoitolla mitattuna parani hieman edellisestä vuodesta. Yhtiön liikevoitto oli noin 2,6 miljoonaa euroa (2019: 2,5 meur) eli 18 prosenttia liikevaihdosta (2019: 17 %). Kannattavuuden paraneminen osoittaa yhtiön toimivan tehokkaasti ja pystyvän jatkuvasti kehittämään omaa toimintaansa.

Lisätietoja:
Anu Rantala, toimitusjohtaja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
puh. 044 7355 224, anu.rantala@ksat.fi