Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Koillis-Satakunnan Sähköltä hyvä tulos haasteellisesta vuodesta huolimatta

Liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa yli 15 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuus parani hieman edellisestä vuodesta. Kokonaisuudessaan yhtiön vuosi oli onnistunut, vaikka erilaiset sääolosuhteet toivat haasteita yhtiön toimintaan.

Sää toi haasteita toiminnalle

Siirretty energiamäärä Koillis-Satakunnan Sähkön verkkoalueella laski 1,5 prosenttia ollen n. 171 GWh vuonna 2019. Verkkoliiketoiminnan osalta vuosi 2019 alkoi Aapeli-myrskyn merkeissä ja lumikuormat työllistivät yhtiötä koko alkutalven. Lisäksi yhtiön verkkoalueelle osui muutama myrsky vuoden 2019 aikana. Vahingoista selvittiin kuitenkin kohtuullisilla kustannuksilla, sillä viat saatiin korjattua ripeästi oman paikallisen henkilökunnan toimesta.

Vuosi 2019 oli poikkeuksellisen kuiva, mikä vaikutti merkittävästi vesivoimalaitosten tuotantoon. Loppuvuodesta alkaneet sateet paransivat hiukan tilannetta, mutta kokonaisuudessaan vesivoiman tuotanto jäi n. 75 prosenttiin keskimääräisestä vuosituotannosta. Tämä vaikutti osaltaan heikentävästi yhtiön tulokseen, sillä vesivoiman tuotannolla on suuri merkitys konsernin liiketoimintaan. Laajemmassa mittakaavassa vesivoimalla uusiutuvana ja päästöttömänä energiamuotona on tärkeä merkitys myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Investoinnit tuovat työtä alueelle

Vuonna 2019 yhtiö jatkoi investointeja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Investoinnit sähköverkkoon olivat n. 3,5 miljoonaa euroa, joka vastaa n. 38 prosenttia verkkoliiketoiminnan 9 miljoonan euron liikevaihdosta. Investoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella. Yhtiö käyttää verkon rakentamiseen oman työvoiman lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Vuonna 2019 lähes 90 prosenttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta ja alueelle jäävä osuus oli 840 000 euroa. Välillisesti yhtiö työllisti verkonrakentamiseen n. 30 henkilöä oman henkilöstön lisäksi vuoden 2019 aikana.

Merkittävä aluetaloudellinen vaikutus

Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen työllisti 48 henkeä vuonna 2019. Konserniyhtiöt maksavat yhteisöveronsa kotipaikkakunnalleen Virroille. Lisäksi Koillis-Satakunnan Sähkö tulouttaa merkittävän osan tilikauden tuloksestaan osinkojen muodossa omistajilleen, joista suurin osa (99,8 prosenttia) on alueen kuntia. Kuntaomistus tuo toiminnalle vakautta ja mahdollistaa siirtohintojen pysymisen maltillisina. Merkittävistä investoinneista huolimatta, yhtiö ei ole tehnyt korotuksia siirtohintoihin, vaan jatkaa entisillä hinnoilla jo neljättä vuotta perättäin.

Koillis-Satakunnan Sähkön vuosikertomus 2019 on julkaistu ja löydät sen täältä.