Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Koillis-Satakunnan Sähkö ykkönen asiakastyytyväisyydessä

Energiateollisuus ry:n teettämässä asiakastutkimuksessa ilmenee, että tyytyväisyys yhtiöitä kohtaan on pysynyt korkealla ja jopa kasvanut. Tutkimuksessa mitattiin asiakkaiden tyytyväisyyttä sähkönmyyntiä, kaukolämpöä, energian kokonaistoimitusta ja verkkopalvelua kohtaan. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy yhteistyössä Adato Energia Oy:n kanssa. Haastatteluja tehtiin syys-lokakuussa.

Tutkimuksessa kysyttiin energiayhtiöiden asiakkailta, kuinka tyytyväisiä he ovat oman energiayhtiönsä asiakaspalveluun. Asiakastyytyväisyyttä mittaavia kysymyksiä oli viisi: henkilöstön ystävällisyys, sovittujen asioiden hoitaminen, kyky ratkaista asiakkaan ongelma tai asia, asiakaspalvelun tai henkilöstön tavoitettavuus ja palvelun nopeus. Näistä kysymyksistä koostuva asiakastyytyväisyysindeksi on Koillis-Satakunnan Sähkön osalta 4,56 (asteikolla 1-5).

Tutkimuksen yhteydessä nimettiin myös kolmen parhaiten onnistuneen yhtiön kärki kunkin toimialan osalta (asteikolla 1-5).

Kokonaistoimitus:

1. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy: 4,56
2. Nurmijärven Sähkö: 4,51
3. Esse Elektro-Kraft Ab: 4,38
Kaikkien keskiarvo: 4,50

Sähkön myynti:

1. Lännen Omavoima Oy: 4,37
2. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy: 4,37
(vain kaksi yhtiötä mukana)
Kaikkien keskiarvo: 4,37

Verkkopalvelu:

1. Esse Elektro-Kraft Ab: 4,29
2. Oulun Energia Sähköverkko Oy: 4,28
3. Sallila Sähkönsiirto Oy: 4,23
Kaikkien keskiarvo: 4,22

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille hyvästä palautteesta!