Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut

Koillis-Satakunnan Sähkön investoinnit sähköverkkoon ennätykselliset – merkittävä aluetaloudellinen vaikutus

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Kokonaisuudessaan yhtiön vuosi oli onnistunut. Liikevaihto oli edellisten vuosien tasolla ollen 14,7 miljoonaa euroa. Kannattavuus heikkeni hieman edellisen vuoden huipputuloksesta, mutta liikevoitto ylsi silti hyvälle tasolle 2,3 miljoonaan euroon.

Verkkoliiketoiminnan osalta vuosi 2018 sujui erinomaisesti. Siirretty energiamäärä verkkoalueellamme oli noin 174 GWh, joka on hieman edellisvuotta enemmän. Merkittävistä investoinneista huolimatta, yhtiö ei tehnyt korotuksia siirtohintoihin. Lisäksi vuonna 2018 yhtiön verkkoalue välttyi suuremmilta myrskyiltä, joka osaltaan edesauttoi tilikauden hyvää kannattavuutta.

Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkkoyhtiöitä investoimaan sähköverkon kehittämiseen ja ns. säävarman sähköverkon rakentamiseen. Koko Suomessa investointien säävarmaan sähköverkkoon arvioidaan olevan noin 9 miljardia euroa. Koillis-Satakunnan Sähkön osalta euromääräinen investointitarve on noin 60 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 Energiavirasto myönsi yhtiölle kahdeksan vuoden jatkoajan säävarman sähköverkon laatuvaatimusten täyttämiseksi eli vuoden 2036 loppuun saakka. Jatkoaika mahdollistaa investointien jaksottamisen pidemmälle aikavälille ja osaltaan pienentää painetta siirtohintojen nostoon.

Verkkoliiketoiminnan investoinnit tuovat runsaasti työtä alueelle. Vuonna 2018 yhtiö investoi 4,5 miljoonaa euroa sähköverkkoon, joka vastaa noin puolta verkkoliiketoiminnan 9 miljoonan euron liikevaihdosta. Investoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella. Yhtiö käyttää verkon rakentamiseen oman työvoiman lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Vuonna 2018 lähes 90 prosenttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta ja alueelle jäävä osuus oli yli miljoona euroa! Välillisesti yhtiö työllisti verkonrakentamiseen noin 35 henkilöä oman henkilöstön lisäksi vuoden 2018 aikana.

Laajentunut vesivoiman tuotanto lisää uusiutuvaa energiaa

Sähkömarkkinoilla vuosi 2018 oli lähes poikkeuksellinen. Kuiva kesä ja moninkertaistuneet päästöoikeuksien hinnat nostivat tukkusähkön hintaa jopa 41 prosenttia. Tämä toi omat lisähaasteensa myös yhtiömme myyntiliiketoimintaan ja heikensi kannattavuutta.

Poikkeuksellisen kuivasta vuodesta 2018 huolimatta, Koillis-Satakunnan Sähkössä uskotaan vesivoimaan. Vesivoimalla on merkittävä rooli kotimaisessa energiantuotannossa, joka korostuu entisestään, kun markkinoille tulee lisää säästä riippuvaa tuuli- ja aurinkoenergiaa. Koillis-Satakunnan Sähkö konsernin vesivoimalaitokset tuottavat puhdasta, uusiutuvaa energiaa paikallisesti. Alkuvuodesta 2018 Killin Voima Oy:n vesivoimalaitokset Killinkoskella, Soininkoskella ja Käenkoskella sertifioitiin virallisesti uusiutuvaa energiaa tuottaviksi laitoksiksi. Sertifioinnin myötä Koillis-Satakunnan Sähkö toi markkinoille uuden IkiWirta-tuotteen, joka tarjoaa asiakkaille 100 prosenttisesti uusiutuvaa, päästötöntä energiaa paikallisilta vesivoimalaitoksilta.

Konsernin vesivoiman tuotantokapasiteetti kasvoi vuonna 2018, kun kesällä perustettu tytäryhtiö Perhon Voima Oy osti kolme vesivoimalaitosta Pohjanmaalta. Tällä hetkellä oman vesivoimatuotannon osuus on keskimäärin noin 40 prosenttia yhtiön myymästä sähköenergiasta. Lisäksi Killin Voima sai joulukuussa aluehallintovirastosta luvan Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseksi. Lupa ei ole vielä lainvoimainen, mutta aluehallintoviraston päätös on yhtiön kannalta erittäin positiivinen signaali hankkeelle.

 

Lisätietoja:
Anu Rantala, toimitusjohtaja puh. 044 7355 224
anu.rantala@ksat.fi