Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 75 vuotta

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy perustettiin 14. joulukuuta 1946 eli 75 vuotta. Yhtiötä perustettaessa sen päätehtäväksi määriteltiin ”Seudun sähköttömien koti- ja maatalouksien sähköistäminen”. Aikanaan sähköistymisellä oli suuri merkitys alueen teollistumiselle ja kehitykselle, koko alueen elinvoimalle.

 

Alueen sähköistyminen

Virroilta toimintansa aloittanut yhtiö laajentui alueellisesti 1950-luvun alkupuolella, jolloin pieniä sähkölaitoksia ja sähköosuuskuntia Virroilta, Pihlajavedeltä, Kihniöltä, Töysästä, Ähtäristä ja Alavudelta liitettiin Koillis-Satakunnan Sähköön. Samaan aikaan yhtiön laajentumisen kanssa rakennettiin voimakkaasti sähköverkkoa, monella tavoin haastavissa olosuhteissa ja vähäisillä resursseilla.

75 vuoteen mahtuu monenlaista. On koettu voimakkaan sähköistymisen ja kasvun kausia, ja välillä tasaisempia ajanjaksoja. Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen, olemme usein olleet säiden armoilla, ja toisinaan myrskyt ovat koetelleet aluettamme rajusti. Sähköä on kuitenkin aina tarvittu. Alkuperäinen toiminta-ajatus alueen sähköistämisestä on toteutettu, mutta edelleen yhtiömme päätehtävä on varmistaa sähkön saatavuus asiakkaillemme kustannustehokkaasti kaikissa olosuhteissa. Tässä tehtävässä olemme onnistuneet erinomaisesti. Kiitos siitä kuuluu yhtiöön sitoutuneille ihmisille.

Sähkön merkitys

Moderni yhteiskuntamme on riippuvainen sähköstä ja toimivasta sähköjärjestelmästä, jossa sähköä tuotetaan, siirretään ja kulutetaan. Tässä järjestelmässä Koillis-Satakunnan Sähköllä on alueellisesti iso merkitys.

Sähköä on siis aina tarvittu ja tullaan aina tarvitsemaan. Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan valtiot ovat asettaneet omia hiilineutraaliustavoitteitaan ja laatineet tiekarttoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Sähköllä on tulevaisuudessa iso merkitys, sillä sähkö nähdään ratkaisijana tiekartalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tulevaisuudessa sähkön kulutus kasvaa merkittävästi yhteiskunnan eri toimintojen kuten teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen sähköistyessä. Tarvitaan lisää kotimaista, päästötöntä uusiutuvan energian tuotantoa.

Sähköverkon toimintavarmuus kunnia-asia

Tuotantorakenteen muuttuessa ja sähkön kulutuksen kasvaessa tarvitaan myös hyvin toimivia sähköverkkoja. Koillis-Satakunnan Sähkö on pohjimmiltaan sähköverkkoyhtiö, sellaiseksi se on aikanaan perustettu ja sellainen se edelleen on. Me huolehdimme siitä, että alueellamme on hyvin toimiva sähköverkko. Verkon toimintavarmuus vaatii mittavia investointeja sekä jatkuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Häiriötilanteissa korjaamme viat nopeasti, sillä toimintavarma sähköverkko on meille kunnia-asia.

Uusiutuvalla energialla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Koillis-Satakunnan Sähkö on myös sähkön tuottaja. Kuusi omaa vesivoimalaitostamme tuottavat puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Meillä on huippuluokan osaamista ja asiantuntemusta vesivoimaan liittyen, ja uskomme vesivoimalla olevan tärkeä merkitys myös tulevaisuuden sähkön tuotannossa.

Strategiamme mukaisesti, haluamme toimia vastuullisesti ja jatkossakin panostaa ja investoida uusiutuvan energian tuotantoon, vesi-, tuuli- ja aurinkovoimalla. Näin edistämme omalta osaltamme yhteiskunnan sähköistymistä ja tietä kohti hiilineutraaliutta. Tänä 75 vuotisjuhlavuonna olemme lähteneet toteuttamaan yhtiön tavoitteita ja perustaneet uuden tytäryhtiön, jonka on tarkoitus jatkossa sijoittaa tuulivoimaan.

Vastuullista toimintaa ja paikallista elinvoimaa

Yhtiömme arvojen mukaisesti haluamme kaikessa tekemisessämme toimia vastuullisesti. Yritystoiminnassa vastuullisuus muodostuu koko ajan entistä tärkeämmäksi, sillä myös asiakkaat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta ja ovat kiinnostuneita yrityksen jättämästä hiilijalanjäljestä.

Meille vastuullisuus tarkoittaa puhtaan energian tuotannon lisäksi myös paikallista toimintaa ja elinvoimaa. Toimimme siten, että olemme hyödyksi koko alueen taloudelle. Olemme merkittävä työllistäjä, niin suoraan kuin välillisesti. Yhtiömme työntekijät ja hallinnon edustajat tulevat omalta alueeltamme, läheltä asiakkaita ja omistajia, tuntevat toimintaympäristön ja sen ihmiset.

Vastuullisena toimijana luomme aitoja kumppanuussuhteita ja käytämme paikallisia palveluntarjoajia sekä tuemme paikallista toimintaa monin eri tavoin.

Katse tulevaisuuteen

Pärjätäksemme tulevaisuudessa, vähintään seuraavat 75 vuotta, haluamme katsoa eteenpäin: kehittyä ja uudistua, sillä historiallinen menestys ei ole tae tulevasta. Maailma ja etenkin energiatoimiala ympärillämme muuttuu hurjaa vauhtia. Pysyäksemme mukana energiamarkkinoiden murroksessa, on meidän oltava kiinnostuneita siitä mitä ympärillämme tapahtuu. Tarvitaan uteliasuutta uusien mahdollisuuksien selvittämiseen, viisautta eri vaihtoehtojen arviointiin, rohkeutta tehdä päätöksiä ja sinnikkyyttä jatkaa silloinkin, kun kohtaamme vaikeuksia. Kaikkein tärkeinä on kuitenkin olla mukana aidosti, koko sydämellään.

Yhtiön kehittäminen on osa vastuullisuutta ja lupaustamme asiakkaille: Varmaa sähköä, paikallista toimintaa ja elinvoimaa, ympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi. Vastuullisuutta on ajatella myös tulevia sukupolvia, ja huolehtia siitä, että heillä on tulevaisuudessakin elinkelpoinen toimintaympäristö ja elinvoimainen, oma paikallinen sähköyhtiö, Koillis-Satakunnan Sähkö.

Anu Rantala
Toimitusjohtaja
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy