Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Käyttöosaston ajankohtaisia kuulumisia

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

 

Lumen sulaminen ja​ voimantuotanto

Ähtärinjärven ja Parkanon Linnanjärven pintoja on laskettu talven ja kevään juoksutuksella alemmaksi. Näin varaudutaan siihen, että saadaan kevään sulamisvesille riittävästi tilaa. Ähtärinreitin ja Parkanonreitin valuma-alueilla lunta on tänä talvena ollut runsaasti, ja lumen vesiarvo Pohjois-Pirkanmaan alueella on monin paikoin keskimääräistä suurempi (Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedote 12.3.2018). Lähiviikkojen säästä riippuu, joudutaanko voimalaitoksilla turvautumaan ohijuoksutuksiin. Mikäli lumen sulamisen yhteydessä saadaan runsaita vesisateita, ohijuoksutukset ovat todennäköisiä. Killinkosken, Soininkosken ja Käenkosken vesivoimalaitoksilla kevään juoksutuksiin on varauduttu tekemällä käyttökeskeytystä vaativia huoltoja jo etukäteen.

 

​Inhan sähköaseman suojarelesaneerau​​s


Käyttöosasto uusii kevään aikana Inhan sähköasemalla kaikki sähköverkon suojareleet. Suojareleiden tehtävä on mitata jatkuvasti erilaisia sähköverkon suureita, ja mittaustiedon perusteella tarvittaessa erottaa viallinen verkonosa muusta sähköjärjestelmästä.

Vanhat suojareleet ovat olleet käytössä noin kolmekymmentä vuotta ja edustavat jo hieman vanhentuvaa, joskin edelleen täysin toimintakuntoista tekniikkaa. Uusien releiden kautta saadaan huomattavasti tarkempaa tietoa esimerkiksi sähköverkon vioista releen tekemän häiriötallenteen myötä. Myös maakaapeliverkon suojaus pystytään nyt toteuttamaan entistä tarkemmin. Uudet suojareleet toimittaa Vaasalainen Arcteq Oy.

Suojarelesaneerauksen yhteydessä uusitaan myös sähköaseman kaukokäyttöjärjestelmä nykyaikaiseksi.

 

Killinkosken uusi sähköa​sema


Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on tehnyt päätöksen rakentaa Kilinkoskelle uusi sähköasema, jolla korvataan nykyinen, vuonna 1972 rakennettu sähköasema voimalaitosrakennuksen yläkerrassa. Vanhan sähköaseman kojeisto alkaa olla käyttöikänsä lopussa, ja investoinnilla parannetaan Killinkosken alueen sähkönjakelun varmuutta.

Uusi sähköasema rakennetaan Killinkosken vesivoimalaitoksen tontille varastorakennuksen viereen. Sähköasema rakennetaan kahdessa vaiheessa siten, että kesän ja syksyn 2018 aikana rakennetaan valmiiksi sähköasemarakennus apulaitetiloineen sekä osa kytkinkentästä. Sähköaseman 45-kilovoltin kytkinkenttä ja päämuuntaja rakennetaan

vuoden 2020 aikana.

Työt alkavat puuston raivauksella ja maanrakennustöillä toukokuun aikana.

 

​Tulossa:

-Soininkosken vesivoimalaitoksen magnetointijärjestelmän saneeraus kesän aikana

-Virtain sähköasemalla vaihdetaan vuoden 1968 puupylväät teräspylväiksi 110kV-kytkinkentällä.