Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Käyttöosasto Vaasassa

Eero Raiskinmäki, käyttöosasto

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n käyttöosasto huolehtii muun muassa sähköasemien, kiinteistöjen ja Killin Voima Oy:n vesivoimalaitosten huollosta ja kunnossapidosta. Tiimipäivän pidimme

perjantaina 15.9.2017. Päivän tarkoistus on viettää yhteistä aikaa muussa, kuin tavallisessa työympäristössä. Päivän aikana kävimme läpi osaston yhteisiä asioita, kuten tämän vuoden töiden etenemistä. Samalla suunnittelimme hieman jo tulevaa vuotta. Tämän vuoden tiimipäivän vierailukohteiksi oli valikoitunut Seinäjärven säännöstelypato ja ABB:n suurmuuntajatehdas Vaasassa.

 

 

Seinäjärven säännöstelypato sijaitsee Seinäjärven luoteisosassa Kyrönjoen valuma-alueen latvavesillä ja se on Seinäjoen Energia Oy:n omistama. Paikallisoppaana oli padon välittömässä läheisyydessä asuva Arvo Kujala, joka sivutyönään hoitaa säännöstelypadon ympäristöä ja padon paikallisohjausta. Vedenkorkeuden mittaustiedot siirtyvät automaattisesti Seinäjoen Energian käyttökeskukseen, ja myös viranomaiskäyttöön. Paikan päällä tapahtuvalle tarkkailullekin on tarvetta, esimerkiksi kovien sateiden nostaessa nopeasti järven pintaa. Pato on saneerattu 2000-luvun puolivälissä moottoriohjatuksi luukkupadoksi. Arvo kertoi myös vanhan settipadon ajasta, jolloin järven pintaa säännösteltiin muuttamalla juoksutusta settihirsiä lisäämällä tai poistamalla. Yksimielisesti totesimme, että nykyinen säännöstelymenetelmä säästää selkää vanhaan verrattuna.
Padolta matka jatkui kohti Vaasaa lähes Kyrönjoen vesireittiä seuraten. Seuraava kohteemme oli Strömberg Park ja Abb:n suurmuuntajatehdas. Tehtaalla kävimme katsomassa Koillis-Satakunnan Sähkön tytäryhtiö Sähkö-Virkeät Oy:lle tilattua loistehon kompensointikuristinta. Kuristin, josta yleisemmin käytetään nimitystä reaktori, oli lähes valmis ja siitä puuttuivat enää jäähdytysradiaattorit. Parhaillaan oli käynnissä säiliön täyttö öljyllä. Tehdaskokeiden jälkeen reaktori tuodaan omalle paikalleen Inhan sähköasemalle Ähtäriin syyskuun lopussa. Muuntajatehtaalla meitä kierrätti tutkimusjohtaja Esa Virtanen, joka tunsi tehtaan ja sen tuotteen perin juurin. Sujuvalla tyylillään hän esitteli meille suuressa tehdashallissa olevia erikokoisia suurmuuntajia, joista osa oli lähes valmiita ja osa vasta kokoamisen alkuvaiheissa. Saimme varsin kattavan kuvan siitä, millainen on suurmuuntajan sisäinen rakenne, ulkopuolen me tunnemme kyllä.
Kotimatka kului niitä näitä puhellessa ja lakeutta ihaillessa. Saapa nähdä, mitä mielenkiintoista nähdään seuraavassa tiimipäivässä.
Eero Raiskinmäki
Käyttöinsinööri