Katse tulevaan

 

Yhtiössä on laadittu strategia vuosille 2021–2025. Yhtiö noudattaa strategiaansa pitkäjänteisesti. Strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain. Strategian mukaisesti yhtiön pääliiketoiminnat ovat sähkön jakelu, sähkön myynti ja sähkön tuotanto. Lisäksi yhtiö voi laajentaa toimintaansa muihin liiketoimintaa tukeviin palveluihin.

Verkkoliiketoiminnassa yhtiö rakentaa säävarman sähköverkon vuoden 2036 loppuun mennessä. Toimitusvarmuusinvestoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti hyödyntämällä erilaisia teknologisia mahdollisuuksia. Investointiratkaisuja tarkastellaan tapauskohtaisesti, kokonaisuus huomioiden.

Verkkopalvelujen hinnoittelu säilytetään maltillisena kuitenkin varmistaen liiketoiminnan riittävä kassavirta investointien toteuttamiseksi. Yhtiössä on laadittu pitkän aikavälin investointiohjelma, jonka mukaisesti verkkoliiketoiminnan vuosittaiset investoinnit säilyvät tulevina vuosina suunnilleen nykyisellä tasolla. Tulevien vuosien investoinnit kohdistuvat pääasiassa johtoverkostoon, sähköasemiin, verkostoautomaatioon, sähkömittareihin ja erilaisiin järjestelmiin. Lisäksi yhtiö panostaa huolto- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen, jolla on tärkeä osuus yhtiön verkko-omaisuudesta huolehtimisessa.

Yhtiö pyrkii tällä strategiakaudella kasvattamaan uusiutuvan energian tuotantoa investoimalla aurinko-, tuuli- ja/tai vesivoimaan. Näihin liittyen konsernissa on käynnissä useita eri selvityksiä ja tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa lähivuosina.

Ryhmäkuva