Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Johtoalueen reunapuita paikoin poistettu

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi olemme joutuneet talven aikana paikoin poistamaan johtoalueiden reunapuita. Eniten puita poistettiin alkuvuoden lumikuormien takia Ähtärin ja Töysän pohjoispuolella, sekä Ähtärin ja Pihlajaveden välisellä alueella.

Haluamme muistuttaa, että raivattu puusto kuuluu maanomistajille johtoalueen käyttöoikeussopimuksen mukaisesti, joten poistetut puut on jätetty maastoon.
Lisää raivauksia toteutamme kesäkauden aikana ja niistä tiedotamme lähempänä ajankohtaa.