Inhankosken vesivoimahanke lupakäsittelyssä

Killin Voima Oy

Noin 30 hengen joukko oli kuulemassa Ähtärin Inhankoskeen aiotun vesivoimalaitoksen nykytilaa Killin Voima Oy:n järjestämässä yleisötilaisuudessa Inhan tehtailla keskiviikkona 22.11.2017. Hanke on tällä hetkellä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä ja voi viedä parikin vuotta ennen kuin lupa-asia on selvillä. Ennen rakennusvaihetta tarvitaan myös esim. rakennusluvat kaupungilta.

Nykyiset Killinkosken, Soininkosken ja Käenkosken vesivoimalaitokset tuottavat 25-30 % Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n myymästä sähköstä. Vaikka Inhankosken vesivoimalaitos tulisi olemaan laitoksista pienimpiä, on sillä kuitenkin oma merkityksensä vesivoiman tuottamisessa. Ennen mahdollista rakentamista tullaan tekemään kannattavuuslaskelmat. Myös Inhanjoen kalakanta otetaan huomioon: mahdollinen voimalaitos tullaan rakentamaan siten, että kalatiet pysyvät avoinna.