Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Inhan sähköaseman automaatiosaneeraus

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n Inhan sähköaseman automaatiosaneeraus saatiin päätökseen. Automaatiosaneerauksessa uusittiin aseman suojareleistys kokonaisuudessaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Saneeraus toteutettiin kotimaisen Arcteq Oy:n valmistamilla suojareleillä. Nyt tehdyllä suojareleuusinnalla varmistettiin sähköverkon suojauksen hyvä taso ja korvattiin jo 30 vuotta palvelleet suojareleet. Tekniikan kehittyessä myös yhden lähdön kattavan suojareleen fyysinen koko on pienentynyt huomattavasti. Aiemmin toiminnallisuudet oli toteutettu erillisillä korteilla, nykyisissä releissä sama toteutetaan pääasiassa ohjelmallisesti.

Samassa yhteydessä uusittiin myös aseman valokaarisuojaus ja viestiyhteysjärjestelmät ajan tasalle. Aiemmin käytössä olleesta SPA -viestiliikenneyhteyksistä luovuttiin aseman saneerauksen yhteydessä ja siirryttiin nykyaikaisiin yhteysmuotoihin. Sähköaseman viestiyhteydet ovat tärkeässä osassa nykypäivän valvomoympäristössä. Valvomotoimintojen ollessa keskitettyjä omaan keskusvalvomoomme viestiliikenteen on toimittava joka tilanteessa. Yhteydet onkin varmistettu sähköasemalle usealla eri tavalla.

 

Käyttäjäystävällisyyttä myös ammattilaisille

 

Saneerauksessa käytettyjen Arcteq 200 -sarjan releissä on panostettu käyttäjäystävällisyyteen. Asetusten ja muun konfiguraation teko on suoraviivaista ja selkeää. Tämä nopeuttaa asennusta huomattavasti. Relevaihdot toteutetaan Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n omana työnä ilman ulkopuolisen urakoitsijan apua. Osaamisen säilyessä oman henkilökunnan hallussa muodostuu merkittävä etu myös vikatilanteiden korjausta silmällä pitäen.