Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Asiakastietojen päivitys osana energia-alan vaatimuksia

Asiakastietojen päivitys osana energia-alan vaatimuksia

 

Suomessa on kaikkiaan 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa, noin sata sähkönmyyjä- ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä. Jokaisesta sähkönkäyttöpaikasta löytyy jakeluverkkoyhtiön ja sähkönmyyjän järjestelmistä paljon tietoa, kuten sähkönkäyttöpaikan omistajan ja haltijan yhteystiedot ja käyttöpaikan kulutustiedot.

Tietoa sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista on ollut hajautettuina eri yritysten omiin järjestelmiin ja tieto on vaihtunut niiden välillä hitaasti. Tätä tiedonvaihtoa selkeyttämään ja
nopeuttamaan on kehitetty yhteinen järjestelmä – Datahub, joka otetaan käyttöön helmikuussa 2022.

Järjestelmä tulee parantamaan niin sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan osapuolen toimintaa, kun erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat sijaitsevat yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, ansiosta sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä nopeammin eri toimijoiden
saatavilla ja se näkyy entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän toimiminen edellyttää, että tiedot sähkönkäyttöpaikoista ja asiakkaista löytyvät järjestelmästä oikein. Varmistaaksemme turvallisen tiedonvaihdon on jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja voitava yksilöidä varmasti. Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkaiden osalta henkilötunnusta ja yritysten osalta y-tunnusta.

Lähde: www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub

 

Asiakastiedot voit päivittää puhelimitse numerossa 03 4855 420 tai turvallisesti suojatulla lomakkeella osoitteessa https://ksat.fi/asiakastietolomake/