Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Asiakastiedote

Koillis-Satakunnan Sähkö

Olemme vaihtaneet laskujen tulostusoperaattorin 1.5.2018 alkaen. Suurimmalle osalle asiakkaista tämä näkyy vain pieninä muutoksina laskun ulkonäössä. Muutamille kuluttaja- ja yritysasiakkaalle muutos näkyy koontilaskutuksen päättymisenä. Koontilaskussa usean käyttöpaikan tiedot on koottu yhdelle laskulle.

Energiateollisuus ry suosittaa, ettei Finvoice-laskuissa käytetä koontirakennetta, vaan laskut toimitetaan yksittäisenä. Näin vastaanottava järjestelmä pystyy käsittelemään saapuneet verkkolaskut automaattisesti. Koontilaskutuksesta luopuminen on osaltaan valmistautumista sähköistä laskutusta julkisissa hankinnoissa sääntelevän direktiivin (2014/55/EU) voimaan tuloon. Direktiivin tarkoituksena on edistää sähköisten laskujen käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa varmistamalla niiden yhteentoimivuus.

Jatkossa koontilaskutus asiakkaat saavat erilliset laskut kaikista käyttöpaikoista. Laskujen käsittelyn helpottamiseksi suosittelemme kuluttaja-asiakkaiden kohdalla e-laskun käyttöönottoa ja yrittäjä asiakkaille verkkolaskutuksen käyttöönottoa.

Muutoksesta on lähetetty asiakastiedote niille asiakkaille, joita muutos koskee.

Lisätietoja asiasta saa sähkölaskutuksesta puh. (03) 485 5410 tai osoitteesta laskutus@ksat.fi