Arkisto

TOUKOWIRTANEN 2015

Säävarman verkon rakentaminen etenee Säävarman sähköverkon rakentaminen jatkuu asemakaava-alueella Virroilla. Keväällä on tehty maakaapelointia Lakarintien varrella Virtain sähköasemalta kohti Jäähdyspohjaa, noin yhdeksän kilometrin matkalla. Alueen kaapelointi varmistaa sähkönjakelua myös Jäähdyspohjaan ja edelleen vesistön poikki Vaskivedelle. Työt Lakarintien varrella aloitettiin viime kesänä, jolloin asennettiin 20 kV:n maakaapeli. Nyt on vuorossa pienjänniteverkon kaapelointi. Koillis-Satakunnan Sähkön aluepäällikkö Erkki