Arkisto

MAALISWIRTANEN 2015

Sähkön hinta laskee! Sähkön yleisen toimitushinnastomme mukaiset energian myyntihinnat alenevat huhtikuun alusta alkaen keskimäärin kahdeksan prosenttia. Lauha talvi ja yleinen taloussuhdanne ovat vähentäneen sähkön tarvetta. Heikentyneestä kysynnästä johtuva tukkuhinnan aleneminen tuodaan myyntihintoihin. Omakotitalossa, jonka sähkön kulutus on 5 000 kilowattituntia vuodessa, hinnanalennuksen keskimääräinen vaikutus on 2,60 euroa kuukaudessa. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa alennuksen vaikutus on keskimäärin 10,40 euroa