Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

110 kV aluejohdon rakennushanke

Anu Rantala, toimitusjohtaja

​Sähkö-Virkeät Oy on suunnitellut vuodesta 2013 alkaen rakentavansa 110 kV:n aluejohtoverkon Keuruun Seppäsperältä Multialle. Hankkeen tarkoituksena on varmistaa häiriötön sähkönjakelu Multian keskustaajamassa. Sähkö-Virkeät järjesti hankkeesta runsaasti osanottajia keränneen yleisötilaisuuden viime vuoden marraskuussa. Keskustelun lopputuloksena yhtiö päätti ottaa aikalisän ja selvittää vielä hankkeen eri reittivaihtoehtoja.

 

Selvitysten jälkeen Sähkö-Virkeät päätyi yhdessä Keuruun Sähkön kanssa esittämään uutta toteutusvaihtoehtoa Multian johtohankkeelle. Uuden suunnitelman mukaan, 110 kV aluejohto rakennettaisiin alkuperäisen suunnitelman mukaan Keuruun Seppäsperältä kohti Multian keskustaa siten, että uusi johtolinja päättyisi jo Kopolan kylän eteläpuolelle. Johdon alkupää noudattelisi alkuperäistä suunnitelmaa, mutta linjan kokonaispituus lyhenisi alkuperäisestä 12,8 kilometristä noin 10 kilometriin.  Uudessa suunnitelmassa Keuruun Sähkö Oy:n reitin pohjoispäähän rakentama uusi sähköasema sijoittuisi Kopolan kylän eteläpuolelle. Keuruun Sähkön suunnitelmissa on kaapeloida johtoreitti uudelta sähköasemalta kohti Multian keskustaa Sinerväjärven molemmin puolin.

 

Uuteen suunnitelmaan liittyy merkittäviä etuja. Johtoreitti säästää Kopolan kylän, jolloin vaikutukset paikalliseen asutukseen jäävät alkuperäistä suunnitelmaa huomattavasti pienemmiksi. Sähköyhtiöiden näkökulmasta uusi vaihtoehto on paras verkon käytettävyyden kannalta. Lisäksi, uusi toteutustapa on kustannuksiltaan edullisin sekä Sähkö-Virkeille että Keuruun Sähkölle.

 

Sähkö-Virkeät ja Keuruun Sähkö ovat esitelleet uutta suunnitelmaa alueen asukkaille ja saaneet ehdotukselle kannatusta. Hanke etenee aikaisemman esisuunnitelman mukaisesti reitin alkupäässä. Johdon loppupäähän sijoittuvan Keuruun Sähkön sähköaseman lopullinen sijoituspaikka ratkaistaan yhteisymmärryksessä maanomistajien kanssa, huomioiden Keuruun Sähkön 20 kV johtoreitin kaapelointisuunnitelmat ja siihen liittyvät reunaehdot. Koska alkuosan suunnitelmat ovat jo varsin pitkällä, päästäneen linjaa rakentamaan jo syksyllä 2018 ja johto saataneen käyttöön vuonna 2019.

 

Paikallisina yhtiöinä Sähkö-Virkeät ja Keuruun Sähkö pitävät tärkeänä alueen asukkaiden huomioimista. Uusi suunnitelma ottaa huomioon inhimillisen näkökulman ja varmistaa samalla Multian keskustan säävarman sähköverkon toteutumisen.

Lisätiedot:

Sähkö-Virkeät Oy, Anu Rantala, toimitusjohtaja, puh. 044 73 55 224, anu.rantala@ksat.fi
Keuruun Sähkö Oy, Esa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 040 7024 728, esa.koivula@keuruunsahko.fi​